வியாழன், 17 மார்ச், 2011

புரிய வைக்க முடியும்


என்னோட வருவதற்கும் மனமில்லை
விட்டு விலகவோ இருவருக்கும் மனமில்லை


அன்பில் இதுவே முதல் நிலை
நினைவுகளுக்கு ஏது எல்லை


எப்போதும் உனை தொடர்வதே வேலை
எனை துரத்துவதுவே உனக்கு அழகிய தொல்லை


யாருக்கு புவியில் இல்லை கவலை
தூக்கி எரிந்து விட்டு வா ஊடலை


ஒரு நிமிடம் என்னோடு இருந்து பார்
நிச்சயம் புரிய வைக்க முடியும்  என் காதலை !!