செவ்வாய், 29 மார்ச், 2011

தெரியும்


எடுத்தது தெரியும்....
திருப்பி
ரும்போது வாங்கிக் கொள்ள மனமில்லை
தொலைந்து போனது எனது இதயம் என்பதால் அல்ல
திருடியது அவன் இதயம் என்பதால் !!
vidhyasan@gmail.com........