வியாழன், 5 மே, 2011

நீ ஆக வடிவெடுப்பதால்

கைகளில் புத்தகம்
ஒவ்வொரு பக்கமும் உன் பெயரானது 
அத்தனை எழுத்துகளும்....

எப்படி அதை விடுப்பது என்று தெரியாது 
படித்து கொண்டே இருக்கிறேன் ன் 
வார்த்தைகள் எல்லாம் நீ ஆக வடிவெடுப்பதால்!!.