வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2016

ஒன்றெனச்

சிலுவையும் 
இரவையும்
 ஒன்றெனச் 
செய்தது யார்~~~

- வித்யாசன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக