வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2016

மறுக்கிறது

ஒரு பெரு வயிறு நிறைய
சிறு சிறு பருக்கையாலே இயலுகிறது
நம் மனம்தான் அதையுணர்ந்தும் மறுக்கிறது


- வித்யாசன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக