வெள்ளி, 22 ஜூலை, 2016

தனிமை

கழுவேற்றலின் கூர்மையாகும் இழப்பாகையில்
துளையிடும் துயரமாகும் தனிமை ~~~


- வித்யாசன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக